מינהל בכיר

ייעוץ מס


יועצי מס הינם מבעלי המקצוע להם יוחד התפקיד של ייצוג נישומים לפני מס הכנסה ורשויות מס אחרות כגון: מע"מ וביטוח לאומי.
כמו כן ביכולתם לייעץ לבעלי עסקים עצמאים ברישום וניהול החשבונות.
המקצוע הינו רב גוני הפותח ומאפשר לבעלי המיומנות והכישורים מגוון רחב של אפשרויות תעסוקה, יועץ מס יכול לעבוד במפעלים ובמוסדות בתפקיד של גזבר, חשב, מנהל חשבונות בכיר או לעסוק כעצמאי המרכז את מערכת החשבונות ומייצג מספר גדל של לקוחות.
מקצוע ייעוץ המס מחייב התמצאות וידע בחוקים השונים: מס הכנסה, מס ערך מוסף, מס שבח וביטוח לאומי.

מטרת הקורס:

הכשרה מקצועית לייעוץ מס, הכנה לבחינות הנערכות ע"י נציבות מס הכנסה לקבלת תעודת יועץ מס מורשה.

מבנה הלימודים:

קורס מיסים הכנסות, הוצאות, פטורים, המיסוי על היחיד, ריווחי הון, הצהרת הון, ניהול ספרים, תיאומים בשל אינפלציה, מיסוי בין לאומי, ניכוי מס במקור,עידוד השקעות הון, מס רכוש ומס שבח,ביטוח לאומי, מס ערך מוסף.
קורס חשבונאות התאמת בנקים, פחת, מלאי,
חברות – דוחות כספיים, מניות ואג"ח, שותפויות, משגור, עסקה משותפת, קבלנים,
יבוא מחו"ל – אשראי דוקומנטארי, שחזור חשבונות, בסיס מזמן ומצטבר, חישובים מסחריים, ביקורת חשבונות. תוכנית הלימודים בקורס נקבעת עפ"י דרישות נציבות מס הכנסה.

תנאי קבלה לקורס:

בוגרות 12 שנות לימוד בעלות תעודת בגרות או לחלופין מבחני חוץ.
בעלות תעודת הנה"ח סוג 2 של משרד התמ"ת
(לבעלות תעודת סוג 3 פטור מחלק מהלימודים)
קיים מסלול גם לחסרות כל רקע בתחום הנהלת חשבונות.

בחינות:

הבחינות נערכות מטעם נציבות מס הכנסה פעמיים בשנה מקומן של הבחינות ומועדיהן המדויקים מתפרסמים ע"י הנציבות סמוך למועד הבחינה.

תעודה:

תהליך ההסכמה לייעוץ מס כולל מעבר של שתי הבחינות במיסים ובחשבונאות, שתי שנות התמחות והתניות נוספות על פי פקודות מס הכנסה.
לעומדת בכל הדרישות זכאות להירשם בפנקס יועצי המס ולקבל תעודת רישום כיועץ מס.

 

שותפים להצלחה