מינהל בכיר

חשבות שכר


מנהלי חשבונות רבים נתקלים במהלך עבודתם בצורך בידע בחישובי השכר וחוקיו, הן באופן מעשי בהכנת משכורות והפקת תלושי משכורת, והן בידע הנלווה של דיני העבודה ותנאים סוציאליים הקשורים באופן ישיר להנה"ח כגון: פיצויים וכדו' מטרת הקורס להכשיר בוגרות הנהלת חשבונות להכנת משכורות באופן מעשי על כל מרכיביו, וכן להקנות את האינפורמציה שתאפשר לה לענות על כל שאלה בתחום השכר, דיני עבודה ותנאים סוציאליים.

מטרת הקורס:

* הקניית ידע בסיסי בחוקים המתייחסים לשכר עבודה
* רכישת מיומנות בחישוב גיליונות משכורת
* הכרת תוכנת שכר ממוחשבת

מבין הנושאים הנלמדים בקורס:

רכיבי שכר ומשכורת: עקרונות, תשלומים וניכויים, תלוש משכורת ברוטו ונטו, גילום משכורת נטו, עלות השכר, תרגול בהכנת משכורת (גם באמצעות המחשב).
מס הכנסה: סוגי הכנסות החייבות במס, חובת ניכוי מס במקור, פטורים ניכויים וזיכויים, תשלומים נלווים למשכורת, דיווח למס הכנסה.
בטוח לאומי ומס בריאות: ענפי המוסד לביטוח לאומי, סוגי מבוטחים, הבסיס לתשלום דמי הביטוח, שעורי דמי הביטוח, ביטוח בריאות, טפסי דיווח.
ביטוח סוציאלי: קופות גמל, קרנות פנסיה, פיצויי פיטורים, קרנות השתלמות.
דיני עבודה: מקורות המשפט, מוסדות מישפטיים העומדים לרשות העובד, יחסי עובד ומעביד, חוקי עבודה.

תנאי קבלה:

ידע בהנהלת חשבונות סוג 1 לפחות.

מתכונת הלימודים:

פגישה שבועית במשך כשנה.

תעודה:

לעומדות בהצלחה בכל דרישות הקורס תוענק תעודה מטעם לשכת רו"ח, וגם תעודה מטעם משרד התמ"ת.

שותפים להצלחה