מינהל בכיר

הנהלת חשבונות סוג 3


מנהל חשבונות ראשי יהיה בעל ידע נרחב בנושאים מתחום החשבונאות הפיננסית, אשר מקנים לו כלים ניהוליים וכלים מקצועיים להימנות על הצוות הניהולי בפירמה. (תואר זה של מנה"ח "ראשי" מקביל לתואר הידוע בציבור בשם מנה"ח "מדופלם").

מקום העבודה:

א. השתלבות כשכיר בפירמות גדולות ומורכבות ולמלא תפקיד של מנה"ח ראשי, גזבר או חשב ולעמוד בראש מחלקת הכספים והחשבונות.
ב. בפתיחת עסק עצמאי הנותן שירותים בתחום הנהלת חשבונות או במסגרת שותפות של מנהלי חשבונות.

נושאי הלימוד:

א. חשבונאות פיננסית נושאים מתקדמים בחשבונאות פיננסית כגון: חברות, השקעות בניירות ערך לזמן קצר ולזמן ארוך, מימון, קניות ומכירות בתשלומים וחכירות לזמן ארוך, הטיפול החשבונאי במיסים על הכנסה, מרכז וסניפים, בסיסי דיווח ושחזור חשבונות, ועוד.
ב. חשבונאות מעשית ממוחשבת הרחבות בנושא שימוש במערכות מידע ממוחשבות- שילוב בין תוכנות, הפקת דוחו"ת וניתוחם באמצעות גיליונות אלקטרוניים, תרגיל מסכם.

בחינות-

בסיום פרק זה יתקיימו שני בחינות: בחינה עיונית ובחינה מעשית.

תעודה:

תעודת סיווג מקצועי תוענק לעומדות בבחינות הנערכות מטעם משרד התמ"ת.

תנאי קבלה לקורס:

בעלי תעודת מנהל חשבונות סוג 2 מתקדם.

שותפים להצלחה