מגמת חשבונאות

הנה"ח 1+2 וחשבי שכר

 

כל עסק זקוק למנהל חשבונות, לנהל את ספריו ולייצגו בפני שלטונות המכס והמס. בעל העסק סומך על מנהל החשבונות לעדכנו בכל עת בפרטי המצב הכספי והעסקי.

מטרת הקורס:

הכשרת מנהלות חשבונות, תוך הקניית הידע והניסיון הדרושים להיקלט בעבודה. הקורס מקנה הן את הטכניקה לרישום הארועים החשבונאיים בחברה, בארגון ובכל עסק אחר, והן את התיאוריה החשבונאית על מנת לסגל יכולת חשיבה להתמודד עם סוגיות ובעיות שונות העלולות להתעורר בפרקטיקה המעשית.

בנוסף, הקורס יקנה ניסיון מעשי בעבודה על תוכנה שימושית בהנה"ח. (כמו חשבשבת וכד')

 

מנהל חשבונות 1 + 2 (בסיסי + מתקדם)

קורס הפותח שער לכל עולם החשבונאות והתעסוקה בתחום.

בוגרי הקורס יכולים להשתלב כשכירים במשרדי הנה"ח, יועצי מס, ורואי חשבון, ואף לשמש כמנהלי חשבונות עצמאיים.

נושאי הלימוד:

א.      חשבונאות פיננסית –  פרק זה הינו "דלת הכניסה" לעולם החשבונאות. כללי החשבונאות הבסיסיים ועקרונות חשבונאיים מקובלים, הכרת התהליך החשבונאי החל מאיסוף המידע החשבונאי, רישומו, סיווגו ועד לשלב עריכת דו"חות כספיים המבוססים על המידע שנאסף ונרשם.

ב.      תורת המסחר והמשק -  סוגי התאגדויות, מושגי יסוד בכלכלה, מושגי יסוד בבנקאות וביטוח, שיקים, שטרות וכרטיסי אשראי, מערכת המיסים בישראל.

ג.        חישובים מסחריים - כלים מתמטיים חיוניים לשם יישום נכון של כללים חשבונאיים כגון: חישובי רווח והפסד, חישובי הנחות, חישובי ריבית, הצמדה והפרשי שער, ועוד..

ד.      חשבונאות מעשית ממוחשבת - יישום מעשי של נושאי הלימוד בחשבונאות פיננסית באמצעות תוכנת מחשב.

 

בחינות:     בחינה עיונית - הנה"ח 1 + 2 (בסיסי + מתקדם).

                 בחינה מעשית – חשבונאות מעשית ממוחשבת.

תעודה:      תעודת סיווג מקצועי תוענק לעומדות בבחינות הנערכות מטעם משרד התמ"ת.

 

קורס חשבי שכר

 

מנהלי חשבונות רבים נתקלים במהלך עבודתם בצורך בידע בחישובי השכר וחוקיו, הן באופן מעשי בהכנת משכורות והפקת תלושי משכורת, והן בידע הנלווה של דיני העבודה ותנאים סוציאליים הקשורים באופן ישיר להנה"ח כגון: פיצויים וכדו'

מטרת הקורס היא להכשיר בוגרות הנהלת חשבונות להכנת משכורות באופן מעשי על כל מרכיביו, וכן להקנות את האינפורמציה שתאפשר לה לענות על כל שאלה בתחום השכר, דיני עבודה ותנאים סוציאליים.

 

מטרת הקורס:

* הקניית ידע בסיסי בחוקים המתייחסים לשכר עבודה
* רכישת מיומנות בחישוב גיליונות משכורת
* הכרת תוכנת שכר ממוחשבת
 

מבין הנושאים הנלמדים בקורס:

  • רכיבי שכר ומשכורת: עקרונות, תשלומים וניכויים, תלוש משכורת ברוטו ונטו, גילום משכורת נטו, עלות השכר, תרגול בהכנת משכורת (גם באמצעות המחשב).
  • מס הכנסה: סוגי הכנסות החייבות במס, חובת ניכוי מס במקור, פטורים ניכויים וזיכויים, תשלומים נלווים למשכורת, דיווח למס הכנסה.
  • בטוח לאומי ומס בריאות: ענפי המוסד לביטוח לאומי, סוגי מבוטחים, הבסיס לתשלום דמי הביטוח, שעורי דמי הביטוח, ביטוח בריאות, טפסי דיווח.
  • ביטוח סוציאלי: קופות גמל, קרנות פנסיה, פיצויי פיטורים, קרנות השתלמות.
  • דיני עבודה: מקורות המשפט, מוסדות מישפטיים העומדים לרשות העובד, יחסי עובד ומעביד, חוקי עבודה.

 

תנאי קבלה: ידע בהנהלת חשבונות סוג 1 לפחות.

תעודה: העומדות בהצלחה בכל דרישות הקורס תוכלנה לגשת לבחינות לשכת רואי חשבון.

                לעומדות בהצלחה בבחינות תוענק תעודה מטעם לשכת רואי החשבון.

שותפים להצלחה