קורסי bski uphbbxho גברים

ייעוץ משכנתאות וניהול אשראי


 

יעד ומטרה:

הקניית כל הידע העיוני והמעשי הדרוש כדי להשתלב בשוק העבודה בתחום המשכנתאות והאשראי בבנקים, במוסדות פיננסיים, בחברות האשראי וכן בנתינת ייעוץ עצמאי בתחום המשכנתאות וטיפול בלקוחות פרטיים. בעבר ההכשרה בתחום זה נעשתה ע"י הבנקים בלבד והיה צורך להתחיל בתפקידים זוטרים בבנק, כיום ניתן להשתלב ישירות בתחום המקצועי ולהיכנס לעבודה בעולם הפיננסי.

 

נושאי הלימוד:

א. בנקאות כללית-

הכרת עולם הבנקאות ומערכת הבנקאות בישראל, הכרת תהליך העבודה בבנק מול לקוחות, חריגות ובעיות בהתנהלות הלקוח, מושגי יסוד בבנקאות (עו"ש, המחאות, מסגרת אשראי), הכרת עולם האשראי (אשראי מסחרי, הלוואות קצרות / ארוכות מועד, כרטיסי אשראי, אשראי חוץ בנקאי, בטחונות, חישובי כדאיות).

ב. בנקאות למשכנתאות-

בנקאות למשכנתאות מול בנקאות רגילה, סוגי משכנתאות, משכנתאות זכאים (הלוואות זכאות הניתנות לזכאי משרד השיכון), מסלולים שונים, מבנה המשכנתא, התנהלות, פירעון המשכנתא, לוחות סילוקין, עמלות, ביטוח.

קבלת לקוח בבנק למשכנתאות, התאמת משכנתא לצרכי הלקוח, ניתוח יכולת החזר ותזרים מזומנים של מבקש המשכנתא, בניית תמהילי משכנתא, מאפייני הלוואות משכנתא

אומנות המכירה- התמחות במכירת מוצרים פיננסיים ומשכנתאות, הכרת סוגי לקוחות המבקשים לקבל הלוואות משכנתא (שכיר, עצמאי, בעל חברה, חברות ותאגידים).

תהליך אישור הלוואות ללקוח (בדיקת טיב לקוח, ניתוח מצב, בדיקת הסטורית אשראי, חוק נתוני אשראי צרכני, בדיקת הכנסות, בדיקת לקוחות תושבי חוץ, איתור וזיהוי ממצאים שליליים ודחיית בקשת לקוחות לקבלת הלוואה). מיחזור הלוואות (החלפה של אשראי קודם ויקר במשכנתא חדשה וזולה יותר)- מתי כדאי ואיך ניתן לבצע, גרירה- העתקת משכנתא מנכס אחד למישנהו, "פארי פאסו"- רישום משכנתאות מקבילות בשני בנקים או יותר, הבנת הרישום והכללים המשפטיים.

עסקאות נדל"ן (הבנת העסקה כפי שהלקוח מבקש מהבנק לממן אותה באמצעות הלוואת המשכנתא, בחינה מי הם הצדדים המתקשרים בעיסקה, מהם זכויותיהם המשפטיות, והאם ניתן לממן את העיסקה המוצעת לבנק).

מקרקעין בישראל- דיני המקרקעין, קניית דירה מקבלן, רישום בטוחות במקרקעין, חוק המכר, רשם המשכונות, לשכת רישום מקרקעין ("טאבו"), מנהל מקרקעי ישראל, חברות משכנות בישראל- הסבר מהן אותן חברות ואילו בטוחות משפטיות נדרש מהלקוח לרשום לטובת הבנק להבטחת כספי המשכנתא.

שמאות- דרישת הבנק לדו"ח שמאי, הדו"ח, איתור ממצאים, עלויות.

ניתוח ארועים במשכנתאות ובאשראי .

 

היקף הקורס:

כ- 100 שעות לימוד.

תנאי קבלה:

מכינת יסוד במתמטיקה, אנגלית ויישומי מחשב או ידע מקביל.

כישורים נדרשים :

כושר חשבוני, יכולת אנליזה וסינתזה, (כושר ניתוח של תנאים משפיעים ויכולת הסקת מסקנות), כושר שיווקי, כושר הסברה ושכנוע, "ראש" כלכלי, יכולת ניהול מו"מ, יוזמה, שיטתיות, דיוק ושימת לב לפרטים, יחסי אנוש טובים, יושר, אמינות ודיסקרטיות, סבלנות ונכונות לשרת אנשים ואחריות.

תעודה:

לעומדים בהצלחה בכל דרישות הקורס תוענק תעודת גמר מטעם "לומדה".

הערה:

מכון "לומדה" שומר לעצמו את הזכות לשנות את תכנית הלימודים בהתאם לאילוצים השונים ולדרישות שוק העבודה.

שותפים להצלחה