קורסי bski uphbbxho גברים

תיווך ושיווק נדל"ן


יעד ומטרה:

הענקת ידע עיוני ומעשי בתחום הנדל"ן והקניית כלים מקצועיים ומיומנויות נצרכות לקראת ניהול משרד תיווך, ניהול מכירות לקבלנים וארגונים, ניהול השקעות בנדל"ן וכד'. כ"כ הקורס יכשיר לקראת הבחינה של רשם המתווכים מטעם משרד המשפטים לקבלת רישיון בתיווך מקרקעין.
ההכשרה תנתן ע"י יזמים ואנשי מקצוע מובחרים הבאים מהשטח (כולל עו"ד, רו"ח, שמאי, בנקאי, אנשי שיווק ואנשי עסקים מתחום הנדל"ן וכד').

נושאי הלימוד:

חוקים ופקודות עפ"י תקנות המתווכים במקרקעין (דגש יושם על 13 החוקים עליהם יבחנו בבחינה בדיני מתווכים: חוק המתווכים במקרקעין, חוק הגנת הצרכן, חוק החוזים ותרופות בשל הפרת חוזה, חוק המקרקעין, חוק המכר, חוק הגנת הדייר, חוק התכנון והבניה, חוק מיסוי מקרקעין-שבח, מכירה ורכישה, חוק העונשין, חוק וצו רישוי עסקים, חוק מקרקעי ישראל, חוק הוצאה לפועל וחוק שמאי מקרקעין), עקרונות ומושגי יסוד (חכירה, טאבו, חברות משכנות, חוזה פיתוח וחוזה חכירה עם מינהל מקרקעי ישראל, דמי היוון ודמי היתר, מכירת נכסים אגב הסכם גירושין, מע"מ בעסקאות נדל"ן, גרירת משכנתא והקפאת משכנתא, משכון, היתרי בניה, מדד מחירים לצרכן, מדד תשומת הבניה, הצמדה למטבע חוץ ועוד), פסקי דין ותקדימים משפטיים שנתנו בבתי המשפט העליון, המחוזי והשלום, מבוא לשמאות מקרקעין והערכת נכסים, מנהל מקרקעי ישראל, מבנה ועדות תכנון, מימון, משכנתאות ובטחונות, שיווק ומכירות, תיווך הלכה למעשה-פרקטיקה מקצועית, אתיקה מקצועית, ניהול משרד תיווך. הכנה למבחן משרד המשפטים.

היקף הקורס:

 כ-64 שעות לימוד.

מועדי הלימוד:

פעם בשבוע במשך כ-4 חודשים.

תנאי קבלה:

מבחן התאמה, ראיון אישי וועדת קבלה.

כישורים נדרשים:

כושר ניסוח וביטוי, כושר שכנוע, חוש מסחרי, זריזות ויעילות, תקשורת ויחסי אנוש טובים, סבלנות ואדיבות, אמינות, יושר והגינות, הבנה פסיכולוגית של דרכי קניה ומכירה, כושר ניידות.

תעודה:

לעומדים בהצלחה בכל דרישות הקורס תוענק תעודת גמר מטעם "לומדה". לעוברים בהצלחה את בחינת הרישוי של רשם המתווכים (מבחן אמריקאי עם חומר פתוח) יוענק רישיון לתיווך מקרקעין מטעם משרד המשפטים.

סביבת עבודה: משרדי תיווך ושיווק נדל"ן, מערכות שיווק של חברות וקבלני בניה, חברות יזמות בתחום הנדל"ן, או כעצמאי. עבודה גם בשעות לא שגרתיות.

מסלולי המשך:

יזמות בנדל"ן, השקעות בנדל"ן, ניהול מכירות בנדל"ן.

אפשרויות מימון:

קרן הלוואות, קרן מלגות למתאימים

 

הערות:

1. עלות האגרה לבחינת הרישוי כ-450 ₪, אגרת רשיון לשנה הראשונה כ-900 ₪, אגרת חידוש רישיון שנתית כ-470 ₪.

2. מכון "לומדה" שומר לעצמו את הזכות לשנות את תכנית הלימודים בהתאם לאילוצים השונים ולדרישות שוק העבודה.

 

 

שותפים להצלחה