תקנון לימודים - גברים

תלמיד יקר!
אנו מברכים אותך על החלטתך להירשם ללימודים במכון לומדה, ומאחלים לך בהצלחה!

על מנת שתפיק את מלוא התועלת מהקורס ובכדי שיתאפשר לך לגשת למבחן, ולקבל תעודה עליך לקיים את התנאים הבאים בתקופת הלימודים:

1. יש להקפיד מאוד על זמני הלימודים,

שעת התחלת הקורסים היא:

קורסי אחה"צ 4.00       קורסי ערב 7.30
בדיקת נוכחות מתבצעת מיד עם תחילת השיעור, לתלמיד שלא נוכח בשעת הקראת השמות יסומן איחור, 3 איחורים נחשבים כחיסור אחד.

לידיעתך – מותר לחסר בקורס עד 15% ממס' המפגשים, תלמיד המחסר מעבר ל – 15% מהקורס, לא יוכל לגשת לבחינה הסופית וכן לא לקבל תעודה.

אנו מסירים כל אחריות מתלמיד המחסר ומאחר מעבר למותר בקורס, לא נאפשר לימודים חוזרים בקורס נוסף לתלמיד המחסר.
במקרים מיוחדים, יש צורך לתאם זאת עם המזכירות מראש לפני תחילת הקורס. (כמו חתונה, וכד')

2. חובה להכין שיעורי בית ולהגיש עבודות ופרויקטים במהלך הקורס. זלזול בהכנת שיעורי בית ו/או אי הגשת עבודות ופרויקטים מסיר מעלינו את האחריות לעמידה בהצלחה במבחן הסופי.

3. במשך הקורס נערכים מספר מבחני ביניים ומבחנים מסכמים פנימיים, חובה להבחן בכל המבחנים ולקבל בהם לפחות את הציון 70%.

4. קורסים בפיקוח משרד התמ"ת או בחינות חיצוניות אחרות, יש צורך לשלם אגרת בחינה בדואר עבור כל בחינה בנפרד.

שותפים להצלחה