מכינה ללימוד אנגלית

מתמטיקה


מתמטיקה בסיסית
 

חשבון:

סדר הפעולות וסוגריים.
שברים פשוטים ומעורבים + 4 פעולות.
הפיכת שבר עשרוני לפשוט, ולהפך.
4 פעולות בשברים עשרוניים.
מספרים מכוונים, ציר המספרים, 4 פעולות במספרים מכוונים- כולל שברים עשרוניים ופשוטים.
ערך מוחלט.
אחוזים וריבית.
חזקות ושורשים.
משוואות בנעלם אחד, משוואות ב-2 נעלמים.
חוק הפילוג, חוק החילוף.
בעיות שונות, בעיות מספרים, בעיות תנועה, בעיות אחוזים.
שינוי נושא נוסחה (ערך משולש).
 

הנדסה:

מושגי יסוד בהנדסה: ישר, קטע, זווית, מצולע.
משפחת המשולשים- שטח והיקף (חישוב משפט פיתגורס).
משפחת המרובעים- שטח והיקף.
המעגל- שטח והיקף.
 

שונות:

לוח הכפל והחילוק (עד 100).
סימנים מתמטיים והנדסיים.
מדידות: מידות ויחידות.
קריאת גרפים ודיאגרמות.
שימוש במחשבון.

 

שותפים להצלחה