מינהל בכיר

ייעוץ מס


יעד ומטרה:


הכשרה בייעוץ מס לרמת הסמכה של יועץ מס מורשה בתחום המיסים והחשבונאות. הקורס מכין לקראת הבחינות של לשכת יועצי המס ומעניק הכנה מעמיקה ורחבה בתחום זה כדי להכשיר את היועץ לעבודה כעצמאי. יועץ המס מסייע לחברות, בעלי עסקים ועצמאיים לנהל בתבונה את קשריהם עם רשויות המס, ברישום וניהול החשבונות, בעריכת דוחו"ת ההכנסה השנתים ובדיווחים השונים, ועוזר להם לנצל באופן מקסימלי את התקנות והחוקים לטובתם במסגרת החוק. כ"כ היועץ מייצג את לקוחותיו בפני רשויות המס בבעיות ונושאים הקשורים למיסים.
 

נושאי הלימוד:


חשבונאות: חזרה על נושאים חשבונאיים עקרוניים מסוג 1, 2, 3. בקורת החשבונאות. מיסים (דיני מס הכנסה): מבוא והגדרות, הכנסות, פטורים, הוצאות, פחת והפסדים, מיסוי היחיד, מיסוי מאוחד ונפרד, מיסוי קבלנות, תאגידים, שותפויות, מס שבח ומס רכוש, רווח הון, הצהרות הון, מיסוי מקרקעין, הוראת ניהול ספרים, הליכי שומה וערעור, הליכי גביה, חוקי עיבוד, ניכויים במקור, מיסוי בתנאי אינפלציה, מיסוי בינ"ל, זכויות וחובות יועץ המס, שינויים בחקיקה והשפעת הרפורמה החדשה, מס ערך מוסף וביטוח לאומי. יזמות עסקית וסדנה לאיתור תעסוקה.
 

היקף הקורס:

כ-540 שעות לימוד.מועדי הלימוד:

3 פעמים בשבוע במשך כשנה ומחצה.תנאי קבלה:


תעודות סוג 2+3 בהנה"ח ממשרד התמ"ת.
מבחן התאמה, ראיון אישי וועדת קבלה.
תעודת בגרות או תעודה מקבילה.
מכינה במתמטיקה בסיסית, אנגלית בסיסית ויישומי מחשב או ידע מקביל.
 

כישורים נדרשים:

יכולת הפשטה מילולית, חשיבה כמותית, ניתוח לוגי, כושר חשבוני.תעודה:

לעומדים בהצלחה בכל דרישות הקורס תוענק תעודת גמר מטעם "לומדה".
לעוברים בהצלחה את 2 המבחנים של לשכת יועצי המס (בחשבונאות ובמיסים) יוענק תעודה של יועץ מס מורשה מטעם לשכת יועצי המס, לאחר התמחות במשך שנתיים ובתנאי שמלאו לו 23 שנים.
 

סביבת עבודה:

משרדי רו"ח, משרדי יועצי מס והנה"ח, גזברות וחשבות בעסקים וחברות.מסלולי המשך:

חשבונאי בכיר, חשבונאי פיננסי, חשב שכר בכיר, ראיית חשבון, חשבונאות ניהולית.
 

אפשרויות מימון:

קרן הלוואות, קרן מלגות למתאימים.
 

הערות:


1. מכון "לומדה" שומר לעצמו את הזכות לשנות את תכנית הלימודים בהתאם לאילוצים השונים ולדרישות שוק העבודה.
2. אגרת בחינה: כ-400 ₪ לכ"א מ-2 הבחינות.
אגרה דו שנתית לרישום בפנקס יועצי המס: כ-1,300 ₪ (שכיר ישלם רק מחצית מהאגרה), ספר חיקוקים- כ-200 ₪ + מנוי שנתי לעדכונים כ-40 ₪.
3. מכון "לומדה" שומר לעצמו את הזכות לשנות את תכנית הלימודים בהתאם לאילוצים השונים ולדרישות שוק העבודה.

 

שותפים להצלחה