מינהל בכיר

הנהלת חשבונות סוג 3 - ראשי

תפקידים ותחומי עיסוק:

בעל ידע נרחב בנושאים מתחום החשבונאות הפיננסית, אשר מקנים לו כלים ניהוליים וכלים מקצועיים להימנות על הצוות הניהולי בפירמה. (תואר זה של מנה"ח "ראשי" מקביל לתואר הידוע בציבור בשם מנה"ח "מדופלם").
מקום העבודה:
א. השתלבות כשכיר בפירמות גדולות ומורכבות ולמלא תפקיד של מנה"ח ראשי, גזבר או חשב ולעמוד בראש מחלקת הכספים והחשבונות.
ב. בפתיחת עסק עצמאי הנותן שירותים בתחום הנהלת חשבונות או במסגרת שותפות של מנהלי חשבונות.

נושאי הלימוד:

א. חשבונאות פיננסית- נושאים מתקדמים: חברות, התחייבויות תלויות, יעודות, עתודות, הפרשות ואירועים לאחר תאריך המאזן, השקעות בניירות ערך לזמן קצר ולזמן ארוך, מימון, קניות ומכירות בתשלומים וחכירות לזמן ארוך, הטיפול החשבונאי במיסים על הכנסה, מרכז וסניפים, בסיסי דיווח ושחזור חשבונות, יסודות ביקורת החשבונות, ניתוח דוחו"ת כספיים, דו"ח על תזרים המזומנים, התקינה החשבונאית.
ב. חשבונאות מעשית- ממוחשבת: הרחבות בנושא שימוש במערכות מידע ממוחשבות- שילוב בין תוכנות, הפקת דוחו"ת וניתוחם באמצעות גיליונות אלקטרוניים, תרגיל מסכם.

 

מועדי הלימוד:

2-3 פעמים בשבוע במשך כחצי שנה.


תנאי קבלה:

מכינה במתמטיקה בסיסית או ידע מקביל, מבחן התאמה, ראיון אישי וועדת קבלה.


כישורים נדרשים:

ריכוז ושימת לב לפרטים, סדר ושיטה בעבודה, ארגון ודיוק, עמידה בלוח זמנים, כושר התמדה, יכולת עבודה עצמאית, כושר חשבוני, אמינות וישרות, סבלנות.

 

תעודה:

לעומדים בהצלחה בכל דרישות הקורס תוענק תעודת גמר מטעם "לומדה".
לאזרחי ישראל מבן 18 ומעלה בוגרי 12 שנות לימוד, העוברים בהצלחה את הבחינות הנערכות ע"י משרד התמ"ת, יוענקו תעודות גמר ממשלתיות מטעם משרד התמ"ת.


אפשרויות מימון:

קרן מלגות למתאימים, קרן הלוואות.

שותפים להצלחה