מינהל בכיר

הנהלת חשבונות סוג 1, סוג 2 וחשבשבת


יעד ומטרה:

הכשרה לתפקיד של מנהל חשבונות לפי המתכונת החדשה של משרד התמ"ת שנכנסה לתוקף משנת 2011. הקורס מקנה הן את הטכניקה לרישום האירועים החשבונאיים בחברה, בארגון ובמוסד, והן את התיאוריה החשבונאית על מנת שהתלמידים יסתגלו לחשיבה חשבונאית ויוכלו להתמודד עם סוגיות שונות שעשויות לצוף ולהתעורר בפרקטיקה המעשית.
כמו כן ירכשו נסיון מעשי בעבודה על תוכנה שימושית בהנהלת חשבונות (חשבשבת), וכן יוכנו לקראת בחינות הגמר של משרד התמ"ת.תחום הנהלת החשבונות חולק ל-3 רמות עיסוק שונות המוגדרות: בסיסי, מתקדם וראשי, כך שלכל רמה ישנה תכנית לימודים העומדת בפ"ע, מבחן ותעודת גמר בסופה.

 

היקף הקורס:

מנהל חשבונות בסיסי (סוג 1)-

בהיקף של 250 שעות לימוד

תפקידים ותחומי העיסוק:

א. רישומי יומן שוטפים (ממוחשבים), הנגזרים מפעילות בעסק מסחרי פשוט.

ב. ביצוע התאמות סוף שנה וסגירת חשבונות.

ג. עריכת דו"חות כספיים ברמה בסיסית.

מקום העבודה:

א. השתלבות כשכיר בניהול חשבונות בעסקים קטנים, או במשרדי יועצי מס או רואי חשבון.

ב. השתלבות כשכיר בעסקים מורכבים יותר בכפיפות למנהל חשבונות ראשי, חשב או רואה חשבון.

נושאי הלימוד:

א. חשבונאות פיננסית- "דלת הכניסה" לעולם החשבונאות, כללי החשבונאות הבסיסיים ועקרונות חשבונאיים מקובלים, הכרת התהליך החשבונאי החל מאיסוף המידע החשבונאי, רישומו, סיווגו ועד לשלב עריכת דו"חות כספיים המבוססים על המידע שנאסף ונרשם. כולל מע"מ, קניות ומכירות טובין, משכורות, נלוות וניכויים, מלאי, תיאום חשבונות תוצאתיים ומאזנים, חייבים, פקדונות לזמן קצר, קופה וקופה קטנה, רכוש קבוע, רכוש מופשט והוצאות נדחות, התחייבויות לזמן קצר ולזמן ארוך, הון ועודפים, התקינה החשבונאית.

ב. תורת המסחר והמשק- סוגי התאגדויות, מושגי יסוד בכלכלה, מושגי יסוד בבנקאות וביטוח, שיקים, שטרות וכרטיסי אשראי, מערכת המיסים בישראל.

ג. חישובים מסחריים- כלים מתמטיים חיוניים לשם יישום נכון של כללים חשבונאיים: חישובי רווח והפסד, חישובי הנחות, חישובי ריבית, הצמדה והפרשי שער, יחס ופרופורציה, טורים (סדרות) חשבוניים והנדסיים, ניכיון שטרות ושיקים לפירעון עתידי (דחויים).

ד. חשבונאות מעשית- ממוחשבת: יישום מעשי של נושאי הלימוד בחשבונאות פיננסית באמצעות תוכנת מחשב- חשבשבת.

 

מנהל חשבונות מתקדם (סוג 2)-

בהיקף של 195 שעות לימוד

תפקידים ותחומי עיסוק:

א. לנהל חשבונות של עסקים תעשייתיים / יצרניים, לרבות עסקים המאוגדים כחברות או שותפויות.

ב. לנהל חשבונות של עסקים ועסקאות בעלי מבנה או אפיון מיוחד, כגון עסקאות משותפות, מכירות במשגור וכד'.

מיקום העבודה:

א. השתלבות כשכיר בניהול חשבונות של עסקים תעשייתיים / יצרניים לרבות חברות, שותפויות עסקים בעלי מבנה או אפיון מיוחד.

ב. השתלבות כשכיר בעסקים גדולים או מורכבים במיוחד בכפיפות למנהל חשבונות ראשי, חשב או רואה חשבון.

ג. פתיחת משרד כעצמאי (או בשותפות עם מנהלי חשבונות נוספים) ולתת שירותי הנהלת חשבונות לעסקים שונים, וכן למשרדי יועצי מס ורואי חשבון כ"קבלן משנה".

נושאי הלימוד:

א. חשבונאות פיננסית- דרכי ניהול החשבונות בעסקים תעשייתיים / יצרניים, לרבות ניהול חשבונות בסוגים שונים של התאגדויות ובעסקים בעלי מבנה או אפיון מיוחד: שותפויות, עסקה משותפת, משגור, עסקות במט"ח וטיפול בהפרשי שער, חשבונות המפעל התעשייתי, מוסדות לשם כוונת רווח (מלכרי"ם), רשויות מקומיות, קבלנים, שיטות פחת ומכירת רכוש קבוע, התקינה החשבונאית.

ב. חשבונאות מעשית ממוחשבת- הפקת דוחו"ת שונים באמצאות תוכנת מחשב- חשבשבת, וכן שימוש בגיליון נתונים אלקטרוני ומסד נתונים- אקסל.

ג. פרוייקט גמר- יישום מלא של החומר העיוני הנלמד בקורסי הנהלת חשבונות ה"בסיסי" וה"מתקדם", הבא לידי ביטוי בהתנהלות יום יומית של מנהל החשבונות ב"עסק" מסוים, תוך כדי שימוש בשתי תוכנות: תוכנת שכר עבודה ותוכנת הנהלת חשבונות בעלת קובץ במבנה האחיד (לפי דרישת רשויות המס)

מועדי הלימוד:

2-3 פעמים בשבוע במשך כשנה - שנה וחצי

שותפים להצלחה